Polityka Jakości PB

​Firma PB "Latusek" funkcjonuje na rynku od 1988 roku. Wykonuje prace remontowo- budowlane i inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.
Nasze usługi są wykonywane rzetelnie i terminowo, co jest gwarancją zadowolenia naszych klientów.
Naszą zasadą jest unikanie usterek i wad w świadczonych usługach. Zależy nam, aby firma "Latusek" kojarzona była z niezawodnością i powtarzalnością naszych usług.
Wysokie wymagania względem jakości odnosimy, nie tylko do siebie, ale i do naszych dostawców, informując ich o roli jaką spełniają w utrzymaniu jakości wykonywanych przez nas prac.
Organizacja firmy nastawiona jest na zarządzanie przez jakość, szczególnie przez zdefiniowanie odpowiedzialnosci za jakość na wszystkich stanowiskach.
Stale poprawiamy funcjonujące w firmie procedury, a szczególnie koncentrujemy się podnoszeniu kwalifikacji załogi.
Pełna dyspozycyjnosć wobec klietów i zapewnienie im kompleksowej obługi gwarantuje nam:
-dążenie, aby wykonywane przez nas usługi przekraczały oczekiwania inwestora,
-zwiększenie świadomości pracowników o wpływie ich pracy na jakość i satysfakcję klienta,
-spełnianie wymagań ustawowych i przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego,
-dostosowanie przedsiębiorstwa do potrzeb rynku,
-ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001,
-wdrażanie nowych technologii do realizowanych projektów.
Zrozumienie i przestrzeganie Polityki Jakości przez cały personel, oraz zaangażowanie wszystkich w realizację przyjętych zasad przyczynia się do rozwoju firmy i pozwoli na osiąganie ustanowionych celów polityki jakości.

Skontaktuj się

Przedsiębiorstwo Budowlane "LATUSEK" GJ Invest  Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Ceglana 50, 40-514 Katowice

tel. 32 205 40 13, 698 852 940
email: biuro@pblatusek.pl