Kilkanaście słów o nas

Przedsiębiorstwo Budowlane LATUSEK z siedzibą w Katowicach utworzono w 1988 roku. Podstawową działalnością naszego przedsiębiorstwa jest wykonywanie kompleksowych, wielobranżowych inwestycji oraz udział w realizacji inwe- stycji remontowo modernizacyjnych. Dla realizacji powyższych prac zatrudniamy stałą, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, która swym profesjonalizmem oraz rzetelnością działania zapewnia inwestorowi wysoką jakość wykonywanych prac.

W trakcie prawie dwudziestoletniej działalności wykonaliśmy liczne projekty oraz uczestniczyliśmy w realizacji kilkudziesięciu inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną i drogami.

Zaufanie i autorytet na rynku budowlanym zyskaliśmy dzięki:
  • wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze inżynieryjnej,
  • profesjonalnej znajomości nowych technologii w budownictwie oraz przepisów prawa budowlanego,
  • umiejętności współdziałania z uczestnikami procesu inwestycyjnego,
  • nowoczesnemu usprzętowieniu
  • stabilności kadrowej w przedsiębiorstwie.
Powyższe atuty sprawiają, że wśród inwestorów zyskaliśmy opinię wiarygodnego partnera w realizacji inwestycji.

Przedmiot działania:
  • Obiekty użyteczności publicznej
  • Budownictwo przemysłowe
  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Obiekty handlowo - usługowe
  • Infrastruktura techniczna i drogi

Skontaktuj się

Przedsiębiorstwo Budowlane "LATUSEK" GJ Invest  Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Ceglana 50, 40-514 Katowice

tel. 32 205 40 13, 698 852 940
email: biuro@pblatusek.pl