Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowlane "LATUSEK" Sp. z o.o.

ul. Ceglana 50, 40-514 Katowice
(wjazd od ul. Krzemiennej)

tel./fax: 32 256 12
tel.: 32 205 40 13
tel.kom.: 698 852 940

email: biuro@pblatusek.pl

Stanisław Madej tel.kom. 608-620-991


Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 5148
REGON: 271092093
NIP: 634-006-59-06